ПРЕМИУМ серията

ПРЕМИУМ серия

е предназначена за затваряне входни пространства на къщи, като към вратите са прибавени допълнително надстройка, фиксирано или отваряемо крило. Всичките тези елементи, заедно или поотделно, включително с основното крило, образуват една обща композиция и е неразделна част от общата архитектура, придавайки на сградата завършен вид.

Възможни са всякакви комбинации от частично или цялостно остъкляване в съчетание с подходящ релеф, както от цветове и фурнири за постигане на максимална архитектурна стойност. Поради специфичността на изделието, цените се договорят след предварително съгласуван проект.

  • ПРЕМИУМ серия
  • ПРЕМИУМ серия
  • ПРЕМИУМ серия